Faktory logoInformation management & library support
---------------------------------------------
Home > Bibliotheek software

Bibliotheek software

New Display Item

BIBIS is een compleet bibliotheekpakket dat bij meer dan 700 bibliotheken in heel Europa succesvol is geïnstalleerd. De ontwikkeling gebeurt in nauwe samenwerking met bibliothecarissen en documentalisten in Nederland en het buitenland. BIBIS is volledig client-server en heeft een webinterface.

Transforming the library into a knowledge center', de bibliotheek als kenniscentrum een centralere plaats toekennen in de organisatie, is een missie van Square IS. Om een antwoord te geven op de veel gestelde vraag: hoe kom ik in de toekomst centraler in het informatieweb te staan? Het geavanceerde BIBIS LMS programma is volledig op die toekomst toegesneden met internettoepassing, webtechnologie, 'thin client' producten van bijvoorbeeld Sun Microsystems en de krachtige search-engine van Verity. Het is dus duidelijk een programma met ongekende mogelijkheden.

New Display Item

EASY Article Search System

Met de opkomst van online informatiebronnen en electronische tijdschriften en artikelen groeit ook de behoefte aan hulpmiddelen om al deze bronnen transparant en overzichtelijk te beheren, toegankelijk te maken en te doorzoeken.

Het Square EASY Article Search System maakt het u gemakkelijk. Uw tijdschriften heeft u immers al beschreven in uw BIBIS LMS. Uw abonnementen en lezerslijsten heeft u daar al beschikbaar voor de circulatie. Met EASY voegt u hier op eenvoudige wijze enkele essentiele functionaliteiten aan toe.

EASY Administrator totaal beheer met minimale inspanning

EASY Administrator is een uitbreiding op de Tijdschriftenmodule van het BIBIS LMS. U voegt aan de reeds bestaande abonnementsinformatie en lezers-/prioriteitenlijsten eenvoudig de benodigde gegevens toe. In de eerste plaats kan het daarbij gaan om de toegangsgegevens (gebruikernaam en wachtwoord), aanvullende licentiegegevens (bijvoorbeeld het aantal toegestane gelijktijdige lezers), de locatie van de online informatie, etc. Uw lezers krijgen geen inzicht in deze gegevens. Daardoor kunt u zich ervan verzekeren dat uw kostbare abonnementen ook uitsluitend door uw eigen publiek worden gebruikt.

In aanvulling op de toegangsgegevens biedt EASY Administrator u de mogelijkheid om uw tijdschriften te categoriseren in groepen. Op deze manier kunt u publicaties presenteren aan uw lezers op basis van bijvoorbeeld het betreffende vakgebied. Op deze wijze helpt u uw gebruikers om relevante informatie snel te vinden.

EASY Linker transparante toegang tot een overzichtelijk aanbod

EASY Linker biedt de lezer toegang tot alle beschikbare (online) publicaties. De gebruiker klikt op de gewenste publicatie en wordt door de EASY Linker automatisch doorgelinkt naar de betreffende electronische uitgave. Indien hiervoor authenticatie benodigd is, wordt die door de EASY Linker automatisch afgehandeld. De gebruiker zal daar niets van merken. De EASY Linker is beschikbaar vanuit de bestaande E-Finder en de BIBIS OPAC.

EASY Linker biedt verschillende manieren om relevante publicaties overzichtelijk te presenteren. U kunt er voor kiezen in de EASY Linker alleen de voor de gebruiker toegankelijke titels te tonen. Een gebruiker kan dan bijvoorbeeld kiezen uit:

een overzicht van alle titels, de titels waartoe hij toegang heeft, of de titels waarvoor hij op de lezers-/prioriteitenlijst is ingeschreven. Ook de vooraf vastgestelde groepen van tijdschriften zijn hier voor de lezer beschikbaar.

EASY Linker biedt tevens de mogelijkheid om gebruikers zelf persoonlijke selecties van veelgebruikte of gerelateerde titels te laten samenstellen.

EASY Search federated search in externe bronnen

Stel meerdere electronische uitgaven eenzelfde zoekvraag. Easy Search maakt het mogelijk om vanuit uw bestaande E-Finder of BIBIS OPAC rechtstreeks een zoekvraag te stellen aan uw externe bronnen. Hiermee biedt u uw lezers niet alleen transparante toegang tot electronische publicaties, maar helpt u hem ook om deze op eenvoudige en uniforme wijze te doorzoeken. De zoekvraag kan daarbij gericht zijn aan een enkele bron, maar ook aan meerdere gelijktijdig. Een lezer kan individueel instellen welke bronnen standaard bevraagd moeten worden. De vragen worden afhankelijk van de werking van de search-engine bij de bron daar passend afgeleverd.

EASY Statistics eenvoudig inzicht in werkelijk gebruik

Evalueer uw online aanbod: EASY Statistics geeft u een helder inzicht in het feitelijk gebruik van uw online aanbod. Welke abonnementen worden gebruikt, waar wordt door uw lezers naar gezocht, hoeveel gebruik wordt er gemaakt van de publicaties van een uitgever? Deze informatie helpt u uw tijdschriftenbudget zo effectief mogelijk te besteden.

Integratie in Square VKS Suite versterking van uw informatieportaal

Hoewel EASY als losstaand systeem ontwikkeld is kan het volledig geïntegreerd worden in uw bestaande VKS omgeving. Hierdoor maakt u optimaal gebruik van uw gedane investeringen in informatie en systemen. Titel- en lezersinformatie uit de BIBIS LMS Tijdschriftenmodule vormen dan de basis voor het EASY Article Search System. U biedt uw gebruikers toegang tot de online systemen via de bestaande OPAC of E-Finder.

Heeft u geen BIBIS, dan is EASY dus zonder meer als losstaand systeem inzetbaar.

Ook is de koppeling beschikbaar waardoor iedere vraag die u in de E-Finder ingeeft zowel intern aan VKS als ook via EASY extern gesteld wordt. Totale Federated Search dus!

Key features de voordelen in één oogopslag
•Eenvoudige, transparante toegang tot uw online bronnen
•Federatief zoeken in meerdere tijdschriften en databases
•Centraal beheer en veilige opslag van toegangsgegevens
•Optimaal gebruik van informatie in uw bestaande BIBIS LMS tijdschriftenbeheer
•Registreren en evalueren van feitelijk gebruik van uw bronnen

Voor meer informatie over uw mogelijkheden kunt u contact opnemen met onze accountmanager mobiel 06-15691481 E-mail: mjhage@medina-media.nl