Faktory logoInformation management & library support
---------------------------------------------
Home > Advies aanbesteding > Drempelwaarden overheidsopdrachten

Drempelwaarden overheidsopdrachten

Drempelwaarden overheidsopdrachten 2011-2012
Voor verschillende soorten opdrachten gelden specifieke drempelwaarden. Onder deze drempelwaarden zijn overheidsdiensten vrij om een leverancier te kiezen. Boven deze waarden moet Europees worden aanbesteed. Onder dat bedrag zijn overheidsdiensten niet verplicht om aan te besteden.

Als ze het toch doen, dan moeten ze dat ook doen volgens de Europese regels voor aanbesteden. Hieronder een overzicht van de drempelwaarden in euro's (exclusief btw) vanaf 1 januari 2010.

Centrale Overheid
  • Werken 4.845.000
  • Diensten 125.000
  • Leveringen 125.000
Decentrale Overheid
  • Werken 4.845.000
  • Diensten 193.000
  • Leveringen 193.000