Faktory logoInformation management & library support
---------------------------------------------
Home > Privacy

Privacy

Privacy Beleid Medina-Media
Medina-Media respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij houden ons uiteraard aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. (Dit is overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.)

Persoonlijke gegevens:
Wij zullen uw persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en stellen alles in het werk om uw persoonlijke informatie te beschermen. Indien besloten wordt wijzigingen aan te brengen in ons privacy beleid kunt u deze wijzigingen altijd terug vinden op deze pagina. Wettelijk is vastgelegd dat u recht hebt op inzage van de door registratie vastgelegde persoonlijke gegevens. Wilt u van dit recht gebruik maken dan kunt u schriftelijk een verzoek indienen bij de Medina-Media klantenservice.